ארט פרקטגודל: 39x1.6x39
מחיר: 519 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: אדר
more פרטים נוספים
other
 


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 519 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: אגוז אפריקאי
more פרטים נוספים
other
     


גודל: 39x1.6x39
היה: 519 ₪   כעת: 500 ₪
(עבור מטר רבוע)

חומר: וונג' ואלון
more פרטים נוספים
other
 
פרקט אלון


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 519 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: אלון
more פרטים נוספים
other
     


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 519 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: מהגוני ואלון
more פרטים נוספים
other
 


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 519 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: אלון
more פרטים נוספים
other
     


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 559 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: אלון אדר ואגוז
more פרטים נוספים
other
 


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 559 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: אלון, אדר ומהגוני
more פרטים נוספים
other
     


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 519 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: דובדבן
more פרטים נוספים
other
 


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 519 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: אגוז אפריקאי
more פרטים נוספים
other
     


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 519 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: דובדבן
more פרטים נוספים
other
 


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 559 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: אגוז אפריקאי
more פרטים נוספים
other
     


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 559 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: מהגוני, ליבנה ואלון
more פרטים נוספים
other
 


גודל: 39x1.6x39
היה: 519 ₪   כעת: 500 ₪
(עבור מטר רבוע)

חומר: אגוז אפריקאי
more פרטים נוספים
other
     


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 559 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: מהגוני, ליבנה ואלון
more פרטים נוספים
other
 


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 519 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: אלון
more פרטים נוספים
other
     
   


גודל: 39x1.6x39
מחיר: 559 ₪ (עבור מטר רבוע)
חומר: מהגוני, ליבנה ואלון
more פרטים נוספים
other