דלת קלאסיקה

תיאור

דלת קלאסיקה
:דגם
210 ס"מ
:גובה
4.5 ס"מ
:עומק
80 ס"מ
:רוחב
מהגוני
:חומר
9600 ₪
:מחיר
דלת המשמשת לכניסה בין חדרים בתוך הבית.
:תכונות

דואר אלקטרוני
שם המוצר
הודעה
(רשות: לשנות, לעצב ולהתאים את המוצר לדרישות פרטיות)או

Nikwood59@gmail.com צרו קשר בכתובת