קערת פירות

תיאור

קערת פירות
:דגם
9 ס"מ
:גובה
20 ס"מ
:עומק
20 ס"מ
:רוחב
אגוז ואגוז אפריקאי
:חומר
200 ₪
:מחיר
קערת פירות יצרתית.
:תכונות

דואר אלקטרוני
שם המוצר
הודעה
(רשות: לשנות, לעצב ולהתאים את המוצר לדרישות פרטיות)או

Nikwood59@gmail.com צרו קשר בכתובת